Hétköznapi Tudomány - TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0058

A projekt célul tűzte a műszaki és informatikai kutatás hazai és nemzetközi elismertségének javítását, a kutatói életforma népszerűsítését, ezen belül a női kutatók arányának növelését. A projekt különböző formákban – rendezvények, kiállítások, személyes találkozások - szervezésével, az internet lehetőségeinek kihasználásával kívánja elérni célkitűzéseit. Az akciók várt hozadéka, hogy a fiatalok is jobban megismerkednek a területtel, növekszik a műszaki és természettudományos kutatói pályát választók száma. Az elért eredményeket tervezetten az űrkutatás, az informatikai alkalmazások, a biotechnológia területén mutatjuk be, továbbá megismertjük a résztvevőkkel a smart metering, a szupravezetés, az üvegbeton, az emlékező fém újszerű megoldásait.

A projekt szakmai tartalma:

A tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés eredményeinek és tevékenységeinek népszerűsítése, a felsőoktatásban és a tudományos kutatásokban lévő trendek és eredmények közvetítése a társadalom, különös tekintettel a fiatal korosztályok irányába:

1. Tudományos, technológiai és innovációs ismeretterjesztő rendezvények, kiállítások, szervezése, e programok feltételrendszerének fejlesztése:

Hazai konferencia megrendezése

Tudományos, technológiai ismeretterjesztő rendezvények

Science Shop és Green Science Shop

Roadshow középiskolákban

„A világűr emberközelben” c. vándorkiállítás

Űrkutatás

2. A felsőoktatásban folyó kutatás-fejlesztés és innováció eredményeit, társadalmi gazdasági hasznát bemutató kiadványok, TV és rádióműsorok készítése és terjesztése, amelyek a társadalom szélesebb rétegeinek, vagy adott célcsoportnak szólnak (reklám célú megjelenések nem támogathatóak):

Civil Rádió Éva Lányai című műsor

Kutatóintézeteinken belül, az egyes szakterületek munkáját bemutató filmsorozat készítése

Publikációk megjelenítése

3. Olyan tudományos portálok, honlapok, internetes alkalmazások (pl. Facebook, Twitter, video és egyéb megosztó portálok) kialakítása, fejlesztése, amelyek egyes célcsoportok (diákok, hallgatók, szélesebb rétegek vagy a gazdasági szereplők) körében nemcsak az egyes eredmények népszerűsítését szolgálják, de párbeszédet kezdeményeznek és visszacsatolást várnak:

Tudományos dolgozatok adatbázisa

Honlap fejlesztés

Nők a Tudományban Egyesület facebook profilja

4. Nemzetközi konferenciák, fórumok szervezése Magyarországon:

Konferencia szervezése – Intellingens épület, smart rendszerek bemutatása

Nemzetközi konferenciák

5. A tudományos életben való esélyegyenlőséggel összefüggő (nők a tudományban, tudományetikai kérdések, fiatalok ösztönzése) témák bemutatása és meghonosítása a közgondolkodásban (pl.: kiadványok, konferenciák, kiállítások, honlapok):

Workshopok – Nők a tudományban

6. Kiválósági és tudományos díjak alapítása, különösen a nők számára, és különös tekintettel a matematika, a tudomány, a műszaki és az informatikai területen dolgozó oktatók, kutatók részére:

Nők a tudományban kiválósági díj

7. Egyes tudományterületek közötti disszeminációs tevékenységek, egymás eredményeinek megismertetése a tudományterületek együttműködése érdekében (pl.: közös rendezvények, interdiszciplináris kutatási workshopok):

Kutatási workshopok

„Az Űrkutatás napja” konferencia

8. Tudományos szakemberek részére, disszeminációt segítő kompetenciafejlesztő képzés az egyes tudományok népszerűsítése érdekében:

Képzések

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.01.01 – 2014.12.31.

A projekt főösszege: 137 240 135 Ft

A projekt támogatási összege: 137 240 135 Ft

 

Konzorciumi partnerek:

BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Nonprofit Zrt. – Konzorciumvezető

DEAK Kooperációs Kutatási Nonprofit Zrt. – Konzorciumi partner

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. – Konzorciumi partner

 

Szakmai együttműködő partnerek:

Felsőoktatási Környezetvédelmi Információs Iroda (BME Központi Tanulmányi Hivatala)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Nők a tudományban Egyesület

Magyar Asztronautikai Társaság

 

További információk: Gortva-Kónya Mónika projektmenedzser, 62-546-706, 20/509-4629, konya.monika@deakszeged.hu

A konzorciumvezető projekt honlapja: http://www.hik.bme.hu/hetkoznapi-tudomany/

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó >

Hírlevél regisztráció

Friss információk közvetlenül a levelesládájába érkeznek.